Finance a hojnost

Nedostatek hojnosti požírá sebeúctu a zvyšuje pochybnosti o sobě. Všichni jsme to alespoň čas od času pocítili. A nezdá se to být nespravedlivé či nevysvětlitelné?

Neděláme snad to nejlepší, co můžeme, abychom si vytvořili takový život, jaký si přejeme? Nejsme snad natolik zodpovědní jak jen dokážeme být? Nedůvěřujeme snad něčemu vyššímu, že nám poskytne vše, co potřebujeme? Není to snad, že ti, co si to zaslouží mnohem méně, dostávají to nejlepší, zatímco se zdá, že my jsme ustrnuli na tom málu?

Je nám odepíráno? Jsme trestáni? Nevšímá si vyšší spravedlnost touhy našeho srdce mít VÍCE? Co děláme špatně?

Pravděpodobně jsme se zúčastnili mnoha kurzů nebo přednášek na téma hojnost, kariéra, úspěch.

Hojnost neznamená jen hojnost peněz. Toužíme po hojnosti zdraví, lásky, přátel a jiných věcí po kterých toužíme.

Neudělali jsme snad to nejlepší pro to, abychom to pochopili?

Pochopili jsme to však? Zjevně asi ne.

Co jste zkazili? Kde děláte chybu? Kde můžete najít odpověď? Kdo je schopen na to odpovědět?

Existuje jen jeden člověk, který zná odpověď na tyto otázky - a to jste VY.

ANO – VY si stojíte v cestě a sami sobě bráníte mít TOLIK, kolik mít chcete.

Pomocí této metody můžeme společně najít, kde děláte chybu. Můžeme najít cestu ze začarovaného kruhu ven. Já budu jen průvodcem na vaší cestě sebepoznání. Protože opravdu jen vy znáte ty správné odpovědi, jen je nechcete slyšet.

Ve skutečnosti jsme HOJNOST nikdy nepostrádali. Vždy jsme měli hojnost NEGATIVNÍHO: nízké sebeúcty, strachu, žalu a pocitu viny, smůly, obviňování, bolesti, osamělosti, trápení, pocitu nouze, pochybností o sobě.

Jak jsme dosáhli hojnosti negativního? My jsme se k ní přemlouvali. Očekávali jsme to, co jsme očekávali. Vyhledávali jsme ji – jelikož jsme nehledali nic jiného – našli jsme ji.

Takže jak si vytvoříme hojnost POZITIVNÍHO? Je to stejně jednoduché. Stejně lehké – přemluvíme se k ní. Vždy jsme dokázali svůj neúspěch tím, že jsme si vytvářeli (a udržovali) hojnost toho co nechceme. Proč tedy nepoužijeme stejnou dovednost, abychom si vytvořili (a zachovali) hojnost toho, co chceme?

Vždycky máte SVOBODU vytvořit si tu VOLBU, příkaz vnitřního dialogu a změněné vnější chování/jednání, které vydláždí cestu ke vší HOJNOSTI, kterou vám dovolí váš systém přesvědčení MÍT.