Učení

Co nás v souvislosti s problémy dětí nejvíc zajímá a čím se systém One Brain zabývá, je dyslexie.

Při nesprávné komunikaci levé a pravé hemisféry mozku se projevuje dyslexie nebo dysgrafie či obtíže s vyjadřováním. Jistě znáte sami řadu dospělých lidí, kteří si pletou levou a pravou ruku (typický projev dyslexie), nebo kteří i ve známém městě zabloudí. Postižení mají mnohdy vysokou inteligenci, ale přesto jim dělá problémy naučit se číst nebo psát, neboť je k tomu třeba zapojit současně obě poloviny mozku, jejichž komunikace je zablokována.

Příčinou téměř všech případů je emocionální trauma, nebo stres, který je tak intenzivní, že následkem strachu, bolesti anebo strachu z bolesti si jedinec naprogramuje do mozku "slepé skvrny" na své určité schopnosti. Od této chvíle po celý život popírá existenci těchto svých schopností.

Buněčná paměť těla člověka eviduje všechny informace o každém energetickém bloku.

Kineziolog vhodnou korekcí pomáhá klientovi s odstraněním příslušného bloku tak, aby byl klient schopen využívat celý potenciál svého mozku, když se dostane do situace, která se podobá stresové.

Pomocí kineziologie můžeme velmi lehce určit příčinu stresu a jeho emocionální dosah, odstranit strach nebo bolest ze vzpomínky na danou situaci a navodit normální, účinný neurologický tok.

Problém neřešené dyslexie u dětí později v dospělosti může způsobovat velké vztahové problémy.

Příklad z mého odblokování: Začal jsem studovat tuto metodu hlavně kvůli vyřešení vlastních dyslektických problémů. Neuměl jsem číst nahlas, koktal jsem a nevnímal jsem, co vlastně čtu. Dost mi to vadilo, protože jsem se jako vysokoškolák styděl číst na veřejnosti nahlas a mé zaměstnání to občas vyžadovalo. Po pár odblokováních jsem začal číst plynně a dnes čtu nahlas rád. Ovšem tato odblokace měla i vedlejší pozitivní účinky. Vylepšil jsem vztahy ve své rodině, zlepšila se komunikace. Snadněji a hlavně rychleji vstřebávám nové informace. Škoda, že tato metoda nebyla v době mého dětství. Ušetřila by mi mnoho nesnází v životě, které jsem si musel prožít.