Sebepoznávání

Skutečně můžete poznat sami sebe. Důležité je pro vás poznat svoje přirozené chování, které tvoří celou vaši osobnost. Dozvíte se například, proč se chováte dominantně nebo submisivně. Poznáte strategické chování vašich předků, které kopírujete vrozenými vzorci chování. Dostanete odpověď na to, proč se cítíte uvízlí v hierarchii společenských vazeb, proč neodpovídáte společenskému modelu vyžadovaného chování. Uvolněním stresu, které doprovází tuto problematiku, se můžete stát volní a přirození.

Kromě klasického svalového testu, přes který je možné se dostat k osobní typologii spojené se stresem v určitém chování, např. malým sebevědomím, bázlivostí, nerozhodností, nervozitou, nesoustředěností, zakřiknutostí nebo naopak agresivitou, podrážděností, neschopností vycházet s lidmi po dobrém, lze použít i další možnosti sebepoznávání.

Eneagramem určíte až nepříjemně přesně, čemu se ze své podstaty vyhýbáte, zda nedokonalosti, vlastním potřebám, neúspěchu, konformitě, porušování společenských pravidel, bolesti, slabosti nebo konfliktům.

Děděné vlastnosti a nadání mohou být zdrojem vašeho rozhodování o svém studiu nebo povolání. Po předcích můžete zdědit i způsob jak dosahujete nebo nedosahujete cíle, zda na dané téma kapitulujete, či nedokážete dotáhnout do konce co chcete. Také můžete podědit i megalomanské sklony nebo začínání neustále nových projektů.

Do sebepoznávání patří i tzv. generační účty, jde o hodnocení rodinných vztahů vašimi předky. Podle nich na vědomé - tradované nebo podvědomé - pocitové úrovni hodnotíte pozitivně či negativně vztahy se svými partnery, rodiči a dětmi, sourozenci, či příbuzenské vztahy vůbec.

V poradně získáte nejen zajímavé osobní informace, ale i kýženou změnu nechtěného chování, kvůli kterému nedokážete přijmout sebe sama.