O metodě


Kineziologie - One Brain

Ve stresových situacích, které nás provázejí v prenatálním vývoji, porodu, v dětství i dospělosti se může odpojit až 75% mozku. Máme pocit bezmocnosti, ztratíme kreativní logiku a nejsme schopni správně jednat. Opakujeme přitom stejné, destruktivní a neproduktivní reakce.

Vzniklá negativní reakce způsobí zablokování energetického proudění na úrovni mozku a následně i v příslušné části těla. Výsledkem mohou být různé typy fyzických a duševních problémů, např. bolesti hlavy, zad, obezita, alergie, různé typy závislostí, fobie a podobně.

Téměř ve všech případech je příčinou emocionální trauma nebo stres, který je tak intenzivní, že následkem strachu, bolesti nebo strachu z bolesti si jedinec naprogramuje do mozku "slepé skvrny" na určité své schopnosti. Od této chvíle po celý život popírá jejich existenci.

Buňková paměť těla člověka eviduje všechny informace o každém energetickém bloku.

Kineziolog vhodnou korekcí pomáhá klientovi s odstraněním příslušného bloku, aby byl klient schopný používat celý potenciál svého mozku v podobné situaci. Pomocí kineziologie můžeme velmi lehce určit příčinu stresu a jeho emocionální dosah, odstranit strach nebo bolest ze vzpomínky na danou situaci, navodit normální, účinný neurologický tok.

Mozku - našemu biologickému počítači můžeme zadat jakoukoli otázku a odpověď ano/ne dostaneme v podobě změny svalového napětí.

Kineziolog velmi jemně zatlačí svou dlaní na mírně předpaženou ruku klienta. aby pomocí biologické zpětné vazby získal odpověď na svoji otázku.

Negativní emoce sval oslabí, zatímco pozitivní ho zpevní.

Tato metoda pracuje s energií těla. Facilitátor systému jednotného mozku pomáhá klientovi najít příčinu, která přerušila energetický tok v těle a jemnými korekcemi se stimuluje samoléčící mechanismus organismu, který obnoví tok energií.

Metoda využívá i starých čínských poznatků o meridiánech - jakýchsi drahách, po nichž v těle proudí energie. Každý sval a orgán je spojen s některým meridiánem. Nedostatek nebo přebytek energie rovněž vyvolá nerovnováhu, kterou lze vhodnými technikami nebo cvičením snadno, jemně a účinně odstranit.

Samotná korekce se skládá z mimořádně jednoduchých pohybů a dotyků, případně světelného působení. Tyto korekce jsou časově nenáročné, neuvěřitelně jemné a překvapivě účinné.

Práce se systémem ONE BRAIN odstraňuje bariéry, které jsme získali v minulosti a pomáhá nám rozhodnout se svobodně v přítomnosti.

 

Kineziologické odblokování není náhradou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Metoda One Brain je vzdělávací metoda ve smyslu rozvoje osobnosti, neslouží k léčení nebo diagnóze ve smyslu klasické medicíny.